BAS АГРО. Комплексне управління підприємством

Технологічні переваги

Оперативний контроль виконання робіт

Єдина інформаційна система

Підсистеми об'єднані в модулі

Можливості програмного забезпечення

Модуль "Рослинництво"

  icon
  облік витрат у розрізі: рік врожаю, культура
  icon
  можливість описувати структури полів та їх характеристики
  icon
  здійснення розподілу посівних площ
  icon
  використання лімітно-забірних карт
  icon
  відображення операцій по збору врожаю
  icon
  облік договорів про паї з фізичними та юридичними особами
  icon
  відображення взаєморозрахунків з пайовиками грошовими та негрошовими засобами

Модуль "Тваринництво"

  icon
  облік та рух тварин
  icon
  облік кормів
  icon
  облік молока
  icon
  можливість контролювати норми годування, жирність молока, вміст білка в молоці та ін.
  icon
  можливість фіксувати дані про здійснення ветеринарних заходів
  icon
  фіксація надходжень біологічних активів
  icon
  можливість оцінити загальну потребу в кормах

Обрали програму? Замовляйте!

Модуль "Елеватор"

  icon
  контроль зважування автомобілів на автомобільних вагах
  icon
  оформлення первинних документів за фактом проходження автотранспортом вагової
  icon
  ведення журналу реєстрації зважувань за певною формою
  icon
  визначення якісних характеристик зерна і готової продукції з оформленням документа "Лабораторний аналіз"
  icon
  ведення журналів лабораторних аналізів
  icon
  ведення документів кількісно-якісного перетворення зерна
  icon
  облік договорів на постачання сировини, надання послуг елеватором та реалізація продукції
  icon
  автоматичний розрахунок послуг елеватора
  icon
  оформлення актів-розрахунків по зерну з контрагентами

Підсистема "Управління автотранспортом"

  icon
  облік робіт авто- та сільськогосподарського транспорту
  icon
  основні розрізи обліку транспортних засобів: модель, вид, підвид транспорту
  icon
  можливість обліку паливно-мастильних матеріалів, шин, акумуляторних батарей
  icon
  робота з заявками на транспортний засіб
  icon
  формування нарядів на роботи
  icon
  облік шляхових листів
  icon
  розрахунок заробітної плати водіїв
  icon
  розрахунок фактичної собівартості виконаних робіт транспортним засобом
  icon
  доступна у модулях: Рослинництво, Тваринництво, Елеватор
Made with