BAS Бухгалтерія Базова

Технологічні переваги

Завантаження класифікаторів

Завантаження курсу валют з інтернету

Пошук довільного тексту по усіх об'єктах конфігурації

Ознайомтеся з програмою онлайн!

  icon
  Перейдіть за посиланням 
  icon
  Оберіть будь-якого користувача
  icon
  Поле «Пароль» залиште пустим

Можливості програмного забезпечення

Обмеження "BAS Бухгалтерія Базова"

  не підтримується ведення бухгалтерського і податкового обліку господарської діяльності декількох організацій в одній інформаційній базі
  одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач
  не підтримується робота в клієнт-серверному варіанті


  не підтримується зміна конфігурації, можна використовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення
  не підтримується робота розподілених інформаційних баз
  не підтримується СОМ-з'єднання і Automation-сервер

Функціональні опції

  icon
  ведення обліку розрахунків у валюті
  icon
  ведення обліку бланків суворого обліку
  icon
  ведення діяльності за договорами комісії
  icon
  ведення роздрібної торгівлі
  icon
  ведення виробничої діяльності

Облік товарно-матеріальних цінностей

  icon
  за середньою собівартістю
  icon
  за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів
  icon
  за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки

Складський облік

  icon
  кількісний або кількісно-сумовий облік
  icon
  дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку
  icon
  історія призначення відповідальних осіб

Облік торговельних операцій

  icon
  рахунки на оплату, податкові накладні
  icon
  оперативне відображення роздрібної реалізації
  icon
  реалізовано облік грошових коштів за напрямами діяльності
  icon
  відображення повернень товарів від покупця і постачальнику

Облік банківських та касових операцій

  icon
  введення і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів
  icon
  операції розрахунків з постачальниками, покупцями та підзвітними особами
  icon
  внесення готівки на банківський рахунок й отримання готівки за грошовим чеком
  icon
  придбання і продаж іноземної валюти

Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів

  icon
  надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів)
  icon
  розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між кількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку
  icon
  застосування графіків нарахування амортизації

Обрали програму? Замовляйте!

Облік заробітної плати

  icon
  нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями і утриманням з можливістю зазначити спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування
  icon
  ведення взаєморозрахунків з працівниками до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників
  icon
  депонування
  icon
  розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій
  icon
  формування відповідних звітів (за ПДФО, за ЄСВ)

Кадровий облік

  icon
  облік особових рахунків співробітників у рамках зарплатних проектів
  icon
  враховується наявність людей з інвалідністю
  icon
  організація роботи зі штатним розкладом
  icon
  враховується навність пенсіонерів
  icon
  спрощений кадровий облік
  icon
  спрощений облік нарахувань

Експрес-перевірка обліку

  icon
  положення облікової політики
  icon
  аналіз стану бухгалтерського обліку
  icon
  операції по касі
  icon
  визначення фінансових результатів
  icon
  результат перевірки
  icon
  можливі причини помилок
  icon
  рекомендації щодо усунення помилок

Регламентована звітність

  icon
  регламентована звітність у різні державні органи
  icon
  заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і друк документів
  icon
  облік багатооборотної тари
  icon
  підпис електронним цифровим підписом
  icon
  звіти до контролюючих органів і отримання квитанї про доставку звіту за призначенням
  icon
  збереження на електронних носіях
Made with