BAS. Документообіг КОРП

Технологічні переваги

Багатокористувацька роботу в локальній мережі

Робота через мережу інтернет

Відповідність законодавчим і нормативним вимогам

Можливості програмного забезпечення

Відповідність українському законодавству

  icon
  Закон України від 22.05.2003 № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг"
  icon
  Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"
  icon
  Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР "Про звернення громадян"


  icon
  Постанова КМУ від 30.11.2011 №1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади"
  icon
  Постанова КМУ від 28.10.2004 №1453 "Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади

Робота з документами

  icon
  внутрішні документи і файли зберігаються в структурі папок з урахуванням прав доступу
  icon
  облік і реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції
  icon
  реєстрація та обробка звернень громадян
  icon
  облік переадресації звернень громадян в сторонні організації
  icon
  облік договорів
  icon
  завантаження вхідних, вихідних, внутрішніх документів і файлів зі сканерів будь-яких типів, що підтримують інтерфейс TWAIN
  icon
  автоматичне розпізнавання відсканованих зображень і повнотекстовий пошук
  icon
  автоматичне завантаження файлів з каталогу


  icon
  вбудована внутрішня електронна пошта
  icon
  виключення конфліктів при одночасному редагуванні документів
  icon
  шаблони документів і файлів
  icon
  всім документам автоматично присвоюється штрих-код
  icon
  друк реєстраційних штампів документів
  icon
  зв'язки між документами
  icon
  можливість вивести структуру зв'язків документу у вигляді інформативного звіту
  icon
  перенаправлення вхідних документів у сторонні організації
  icon
  облік передачі документів посадовим особам кореспондентів і контроль термінів повернення переданих документів

Бізнес-процеси та робота користувачів

  icon
  документ потрапляє на розгляд до керівника і з його резолюцією повертається до автора документа
  icon
  документ передається на виконання всім користувачам за списком і контролерові для дотримання виконавської дисципліни
  icon
  документи потрапляють на узгодження зазначеним респондентам і повертаються до автора для ознайомлення з результатами узгодження
  icon
  документ потрапляє на затвердження до відповідальної особи і повертається до автора документа для ознайомлення з результатом затвердження
  icon
  потрібний документ розсилається всім користувачам за списком для ознайомлення
  icon
  повний цикл створення вихідного документа – погодження, затвердження, реєстрація

Керування проектною діяльністю

  icon
  ведення аналітичного обліку даних (вхідних, вихідних і внутрішніх документів, файлів, процесів, заходів, задач та ін.)
  icon
  ведення картки та ієрархічної структури проекту
  icon
  облік трудовитрат у розрізі проектів
  icon
  формування звітності по проектах
  icon
  завантаження проекта з Microsoft Project
  icon
  поточний стан проектних задач
  icon
  задачі, які скоро повинні початися
  icon
  задачі, які скоро повинні закінчитися
  icon
  план-факт за строками (показує, чи є перевищення планових строків)
  icon
  план-факт трудовитрат (показує планові і фактичні трудовитрати за проектом)

Обрали програму? Замовляйте!

Організація заходів

  icon
  зовнішні та внутрішні заходи
  icon
  протокольні заходи (наради, засідання, ради директорів)
  icon
  бронювання приміщень
  icon
  підбір зручного для учасників часу проведення
  icon
  формування програми та протоколу
  icon
  прийняття рішень і контроль їх своєчасного виконання

Звіти аналізу ефективності організації заходів

  icon
  які заходи були проведені за період
  icon
  які заходи були проведені за період
  icon
  скільки часу витрачається на заходи
  icon
  хто зі співробітників ігнорує заходи
  icon
  хто з голів/організаторів порушує строки
  icon
  по яких заходах були пропущені рішення

Облік робочого часу та контроль виконання

  icon
  щоденна звітність співробітників, яка містить дані про час, проект, зміст роботи або про відсутність на роботі з різних причин
  icon
  різні звіти про витрати часу співробітників в розрізі видів робіт, підрозділів або періодів
  icon
  загальний і персональний календарі

Вбудовані плани обміну з іншими програмами

  icon
  BAS ERP
  icon
  BAS Управління холдингом
  icon
  BAS Управління торгівлею
  icon
  інтеграція дозволяє починати бізнес-процес в одній системі, а продовжувати в іншій
Made with