BAS Комплексне управління підприємством

Технологічні переваги

Надійність, продуктивність і масштабованість системи

Робота через звичайний інтернет-браузер

Інтерфейс для конкретного користувача

Можливості програмного забезпечення

Управління операційною діяльністю

  icon
  Оперативний облік
  icon
  Регламентований облік
  icon
  Управлінський баланс

Система планування

  icon
  Фінанси
  icon
  Виробництво
  icon
  Персонал, клієнти

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

  icon
  Зручні і гнучкі звіти з функцією drill-down до первинного документа
  icon
  Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників
  icon
  створення різних варіантів показників із можливістю порівняння
  icon
  моніторинг цільових показників із розшифровками вихідних даних, контроль "День-Тиждень-Місяць"

Визначення фінансового результату та управління напрямами діяльності підприємства

  icon
  наскрізне управління за напрямами діяльності включають матеріальне і фінансове планування
  icon
  реалізовано відокремлені за напрямами діяльності облік витрат і розрахунок собівартості готової продукції
  icon
  реалізовано облік грошових коштів за напрямами діяльності
  icon
  вимір "Напрям діяльності" присутній на плані рахунків регламентованого обліку

Управління персоналом і розрахунок зарплати

  icon
  розрахунок зарплати за даними виробітку співробітників
  icon
  аналіз фонду оплати праці
  icon
  розрахунок і нарахування резерву відпусток
  icon
  можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули

Управління виробництвом

  icon
  передача у виробництво мірних матеріалів у кількості (обсязі) з допустимими відхиленнями в обидві сторони відносно заявленої потреби в них
  icon
  забезпечення загальної потреби виробництва в мірних матеріалах через цехові комори – застосовується для матеріалів, які не потребують попередньої підготовки перед використанням

Обрали програму? Замовляйте!

Управління витратами й розрахунок собівартості

  icon
  оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві
  icon
  облік фактичних залишків незавершеного виробництва в кількісно-вартісному вираженні на кінець звітного періоду
  icon
  сценарій паралельного обліку витрат і розрахунку собівартості у валюті управлінського обліку
  icon
  розподіл витрат між підрозділами, партіями виробництва та виготовленою продукцією
  icon
  для статті витрат можуть бути використані різні варіанти розподілу витрат в управлінському й регламентованому обліку
  icon
  розрахунок фактичної собівартості випуску за період
  icon
  візуалізація даних про структуру собівартості випуску

Управління продажами та відносинами з клієнтами

  icon
  формування стратегії відносин із партнерами
  icon
  бізнес-процеси взаємодії з клієнтами та моніторинг їхнього проходження
  icon
  карти лояльності, аналіз лояльності клієнтів
  icon
  розширений аналіз показників роботи менеджерів
  icon
  робота з претензіями
  icon
  воронка продажів
  icon
  управління торговими представниками
  icon
  управління продажами з передачею товарів на відповідальне зберігання
  icon
  інвентаризація взаєморозрахунків

Управління закупівлями

  icon
  оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва й невиконаних замовлень
  icon
  використання різних схем приймання товарів від постачальників
  icon
  аналіз потреб складу в товарах, готовій продукції та матеріалах
  icon
  контроль виконання замовлень постачальниками та переробниками
  icon
  розрахунок потреб з урахуванням планових термінів поставки й інтервалу між поставками
  icon
  аналіз наслідків, до яких може призвести невиконання замовлень постачальниками
  icon
  складання графіків поставок і графіків платежів

Управління складом і запасами

  icon
  управління адресним складом
  icon
  мобільні робочі місця працівників складів
  icon
  облік багатооборотної тари
  icon
  облік товарів неналежної якості
  icon
  облік серій, термінів придатності
  icon
  розрахунок прогнозованого попиту
  icon
  облік товарів на складах з урахуванням термінів придатності
  icon
  управління доставкою
  icon
  статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу
  icon
  відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб
Made with