BAS Малий бізнес

Технологічні переваги

Обмін даними з "BAS Бухгалтерія"

Обмін даними з "BAS Роздрібна торгівля"

Можливість переходу на версію ПРОФ

Можливості програмного забезпечення

Обмеження базової версії "BAS Малий бізнес"

  не підтримує ведення обліку операцій більш ніж однієї фірми в одній інформаційній базі; можливість ведення обліку декількох організацій в окремих інформаційних базах на одному комп'ютері
  одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач
  не підтримує формування друкованих форм регламентованої звітності індивідуального підприємця


  не підтримується зміна конфігурації, можна використовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення
  не підтримується робота в клієнт-серверному варіанті
  не підтримується робота розподілених інформаційних баз
  не підтримується СОМ-з'єднання і Automation-сервер

Можливості програмного забезпечення

Обмеження базової версії "BAS Малий бізнес"

  не підтримує ведення обліку операцій більш ніж однієї фірми в одній інформаційній базі; можливість ведення обліку декількох організацій в окремих інформаційних базах на одному комп'ютері
  одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач
  не підтримує формування друкованих форм регламентованої звітності індивідуального підприємця
  не підтримується зміна конфігурації, можна використовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення
  не підтримується робота в клієнт-серверному варіанті
  не підтримується робота розподілених інформаційних баз
  не підтримується СОМ-з'єднання і Automation-сервер

Єдина інформаційна база

  icon
  база клієнтів
  icon
  банківські і касові операції, клієнт-банк, платіжний календар
  icon
  розрахунки з контрагентами, персоналом
  icon
  облік матеріалів, товарів, продукції
  icon
  замовлення клієнтів, заказ-наряди
  icon
  планування та облік виконання робіт і надання послуг
  icon
  планування та облік виробничих операцій
  icon
  планування завантаження ресурсів підприємства
  icon
  торгові операції, у тому числі роздрібні продажі
  icon
  фоблік персоналу, розрахунок заробітної плати
  icon
  облік витрат і розрахунок собівартості
  icon
  майно, капітал

Маркетинг і продажі

  icon
  реєстрація і зберігання контактної інформації клієнтів
  icon
  реєстрація договорів з покупцями
  icon
  реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів та їх контактної інформації
  icon
  реєстрація подій при взаємодії з покупцями і замовниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо
  icon
  реєстрація замовлень покупців
  icon
  об'єднання замовлень покупців в проекти
  icon
  формування графіку відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг
  icon
  забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах, які створюються замовленнями покупців шляхом резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення в замовленнях постачальникам і/або замовленнях на виробництво

Постачання і закупівлі

  icon
  реєстрація постачальників і контактної інформації
  icon
  зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента
  icon
  зберігання виду цін, виду знижки, виду цін контрагента за договором
  icon
  зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури контрагента
  icon
  реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації
  icon
  реєстрація подій при взаємодії з постачальниками і підрядниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо
  icon
  оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання


  icon
  формування графіків постачань
  icon
  розрахунок потреб в запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам
  icon
  надходження за плату від контрагента
  icon
  придбання підзвітною особою
  icon
  прийом на реалізацію від комісіонера
  icon
  отримання давальницької сировини і матеріалів в переробку
  icon
  реєстрації надходження додаткових витрат на придбання товарно-матеріальних запасів

Обрали програму? Замовляйте!

Запаси і склад

  icon
  роздільний облік запасів власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, прийнятих і переданих в переробку
  icon
  облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір тощо), а також партій запасів
  icon
  облік в розрізі комірок місць зберігання (зони, стелажі, полиці тощо)
  icon
  переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби)
  icon
  резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців)
  icon
  використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери)
  icon
  друк етикеток і цінників

Роботи, послуги, виробництво

  icon
  управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг
  icon
  реєстрація факту виготовлення продукції
  icon
  факт виконання роботи (надання послуги) і здача її замовникові відображаються актом виконаних робіт
  icon
  реєстрація фактичних відомостей про виконання робіт за нарядами і завданнями
  icon
  облік фактичних витрат ведеться в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі
  icon
  розподіл матеріальних і нематеріальних витрат, понесених на випуск, – може бути зроблено як за вказаний період, так і на підставі конкретного документу випуску
  icon
  регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду
  icon
  звіт про собівартість випущеної продукції і виконаних робіт

Управління грошовими коштами 

  icon
  облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках
  icon
  оформлення первинних документів банку та каси
  icon
  розрахунки з підзвітними особами
  icon
  формування платіжного календаря
  icon
  інтеграція з системою "клієнт-банк"

Зарплата і персонал

  icon
  оформлення прийому на роботу
  icon
  кадрове переміщення
  icon
  звільнення персоналу
  icon
  розрахунок заробітної плати, ПДФО і ЄСВ
  icon
  облік робочого часу

Фінанси

  icon
  управлінський баланс
  icon
  звіт про прибутки і збитки
  icon
  звіт про рух грошових коштів
  icon
  залишки грошових коштів на рахунках і в касах
  icon
  прибутки і збитки
  icon
  загальні показники: продажі, доходи і витрати, стан обігових коштів

Налаштування параметрів обліку

  icon
  реєстрація інформації по організаціях підприємства
  icon
  реєстрація структури підприємства – підрозділів, складів
  icon
  налаштування параметрів обліку
  icon
  налаштування сервісних функцій
  icon
  введення початкових даних за розділами обліку
  icon
  відключення розділів обліку, які не використовуються на підприємстві
Made with