BAS Зарплата та управління персоналом ПРОФ

Технологічні переваги

Прискорення масового введення інформації

Засоби роботи з великими динамічними списками

Облік діяльності кількох організацій в одній базі

Ознайомтеся з програмою онлайн!

  icon
  Перейдіть за посиланням 
  icon
  Оберіть будь-якого користувача
  icon
  Поле «Пароль» залиште пустим

Можливості програмного забезпечення

Розрахунок та облік заробітної плати

  icon
  основні форми оплати праці: погодинна(з використанням місячних, денних і декількох годинних тарифних ставок), відрядна, а також їх варіанти с використанням преміальної системи
  icon
  по найбільш розповсюдженим нарахуванням способи розрахунку в програмі вже налаштовані (оплата по окладу, доплата до мінімальної зарплати, індексація, разова премія тощо)
  icon
  можлива оплата роботи за договорами ЦПХ, авторським договорам та гіг-контрактам для організацій-резидентів Дія-Сіті
  icon
  допомоги по соціальному страхуванню, відпускні, нарахування на відрядження та інші подібні нарахування автоматично розраховуються по середньому заробітку
  icon
  можливість оплати праці в натуральній формі, відображення призів і подарунків, а також інших незарплатних доходів фізичних осіб


  icon
  облік взаєморозрахунків з фондами за допомогами соціального страхування
  icon
  користувач може настроювати довільні нарахування самостійно, використовуючи при цьому різні стандартні формули або створюючи свої
  icon
  розрахунок утримань по виконавчих листах з урахуванням винагороди платіжного агенту (пошти, банку і т. п.), окрім того можна настроювати інші довільні утримання
  icon
  суми і відсотки позики, що погашається, можна розраховувати різними способами: диференційовані, ануїтетні платежі та ін
  icon
  аванс може бути виплачений фіксованою сумою, відсотком від тарифу, розрахунком за половину місяця
  icon
  виплати зарплати через касу, через банк, і через роздавальника. Підтримується оформлення депонування неотриманої співробітниками зарплати, а також списання депонованих сум у зв’язку з закінченням терміну давності

Податки і внески

  icon
  облік різних видів доходів ПДФО
  icon
  розрахунок страхових внесків як за основним, так і за будь-яким пільговим тарифом, передбаченим законодавством
  icon
  можливе використання пільгової схеми оподаткування для підприємств, що є резидентами Дія-Сіті
  icon
  реєстрації різноманітних незарплатних доходів фізичних осіб для відображення в податковій звітності
  icon
  можливість ведення обліку спеціального стажу співробітників (включаючи атестацію робочих місць), особливих форм зайнятості (робота з неповним або нефіксованим робочим часом) і відображення результатів в регламентованій звітності з ЄСВ

Регламентована звітність

  icon
  "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску"
  icon
  "Звіт про заборгованість з оплати праці" (форма №3-борг)
  icon
  "Звіт з праці" (форма №1-ПВ)
  icon
  "Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту"
  icon
  аналіз обчислених податків і внесків

Облік використання робочого часу

  icon
  опис різних графіків роботи, включаючи "змінні", і реєстрація тільки відхилення від звичайного режиму роботи
  icon
  реєстрація тільки фактичних даних обліку на основі табелів
  icon
  створення і настройка різноманітних графіків роботи працівників
  icon
  графік в розрізі довільних видів використання робочого часу (час явки, час роботи на лінії і години ремонту)
  icon
  індивідуальна редакція графіка роботи окремого співробітника
  icon
  графік відпусток і облік залишків відпусток, як основних, так і додаткових

Кадрове діловодство, військовий облік

  icon
  заповнення типових друкованих форм: оформлення трудових договорів, прийом на роботу (форма П-1), кадрові переміщення працівників, звільнення (форма П-4)
  icon
  особова картка працівника (форма П-2)
  icon
  списки персонального військового обліку
  icon
  список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць
  icon
  відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
  icon
  повідомлення про зміну облікових даних

Обрали програму? Замовляйте!

Штатний розклад 

  icon
  можливість планування штату і фонду оплати праці
  icon
  інформацію про, розряд, категорію, підрозділ, нарахування, доплати, умови праці, графік роботи і кількість днів відпустки, що надається
  icon
  ведення штатного розкладу як в спрощеній формі, так і реєстрація всіх змін за допомогою документів і збереження історії змін штатного розкладу
  icon
  по штатному розкладу можна проаналізувати плановий і фактичний фонди оплати праці, укомплектованість штату
  icon
  можливість вказувати дати формування і розформування підрозділів, і дати введення в штатний розклад і виключення з нього посад

Відображення зарплати в обліку

  icon
  можливість автоматично підготувати дані для формування проводок бухгалтерського обліку, у тому числі для формування оціночних зобов’язань (резервів)
  icon
  можливість попередньо налаштувати деталізацію сум (аналітику) з потрібним для бухгалтерського обліку ступенем деталізації
  icon
  відображення зарплати можливе як з деталізацією до співробітників, так і зведено
  icon
  Якщо для бухгалтерського обліку використовується програма "BAS Бухгалтерія", то є можливість об’єднати програми (синхронізувати їх дані)

Гнучкість і настроюваність

  icon
  для відображення специфіки конкретної організації типове рішення можна змінити в режимі "Конфігуратор"
  icon
  реалізація будь-яких алгоритмів розрахунку нарахувань і утримань за допомогою вбудованої мови
  icon
  організація будь-яких довідників і документів довільної структури
  icon
  настройка зовнішнього вигляду форм введення інформації
  icon
  можливість наочного представлення інформації у вигляді різних діаграм

Масштабованість

  icon
  варіант для одного користувача для невеликих організацій або персонального використання
  icon
  файловий варіант, розрахований на багатьох користувачів, що забезпечує простоту установки і експлуатації
  icon
  клієнт-серверний варіант роботи на основі трирівневої архітектури, що забезпечує надійне зберігання і ефективну обробку даних при одночасній роботі великої кількості користувачів

Ергономічний користувацький інтерфейс

  icon
  значне прискорення масового введення інформації завдяки функції "введення по рядку" і ефективному використанню клавіатури
  icon
  зручні засоби роботи з великими динамічними списками, управлінні видимістю і порядком колонок, настройка відбору та сортування
  icon
  максимальне використання доступного простору екрану для відображення інформації

Адміністрування

  icon
  настройка прав доступу користувачів на основі механізму ролей, призначення складу меню, командних панелей і мови користувача
  icon
  журнал реєстрації дій користувачів і системних подій
  icon
  можливість вивантаження і завантаження інформаційної бази
  icon
  засоби установки і оновлення платформи і прикладних рішень
Made with