BAS Будівництво. Бухгалтерія

Технологічні переваги

Функціогал "BAS Бухгалтерія"

Довідник тарифів

Аналітичні звіти по штрафам

Можливості програмного забезпечення

Будівельний модуль

  icon
  облік будівельних контрактів
  icon
  складський облік матеріалів в розрізі матеріально-відповідальних осіб
  icon
  облік спецодягу, спецоснащення, інвентарю та обладнання
  icon
  автоматизоване формування галузевих уніфікованих форм з обліку спецодягу та інвентарю
  icon
  облік взаєморозрахунків з постачальниками, субпідрядниками, покупцями і замовниками з виведенням універсальних Актів звірки
  icon
  формування звітів з аналізом оплати замовником і аналізом розрахунків з субпідрядником
  icon
  внутрішньогосподарські розрахунки на рахунку 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки" з урахуванням: поточних операцій, операцій щодо наділення відокремлених підрозділів виділеним майном, заборгованостей (авансів) стороннім контрагентам

Облік у замовників

  icon
  оформлення послуг замовника в складі капітальних вкладень об'єктів будівництва
  icon
  планування та аналіз капітальних вкладів
  icon
  облік будівельно-монтажних робіт (БМР) у розрізі об'єктів будівництва, виконаних власними силами та силами сторонніх підрядних організацій, у складі собівартості будівельних робіт та в складі виторгу при реалізації БМР
  icon
  облік незавершеного виробництва за статтями витрат з відображенням етапів виконання будівельних контрактів
  icon
  облік ТМЦ та обладнання замовника: надходження ТМЦ та обладнання від замовника, переміщення між складами, повернення та списання
  icon
  оприбуткування будівельно-монтажних робіт і витрат підрядників, які компенсовано понад кошторисну вартість
  icon
  приймання замовником закінченого будівельного об'єкта

Обрали програму? Замовляйте!

Облік у інвесторів

  icon
  формування пайового внеску у замовника будівництва (який може виступати в ролі генерального інвестора; співінвестора, що використовує власні і позикові кошти) грошовими і негрошовими засобами
  icon
  формування частки адміністрації з виплатою і з перенесенням частки на інші об'єкти будівництва і передачею адміністрації ТМЦ за її частку в об'єкті будівництва

Облік у підрядників будівництва

  icon
  облік прийнятих від субпідрядника робіт в розрізі об'єктів з можливістю використання прийнятих актів при передачі робіт замовнику і відображення реалізації замовнику послуг генпідрядника з можливістю розрахунку їхнього обсягу як за відсотком від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами
  icon
  облік ТМЦ з можливістю передачі субпідряднику
Made with