BAS Бухгалтерія КОРП

Технологічні переваги

Автоматичне оновлення конфігурації

Робота з розподіленими інформаційними базами

Управління доступом до облікових даних

Можливості програмного забезпечення

Ведення обліку діяльності кількох організацій

  icon
  окрема інформаційна база
  icon
  загальна інформаційна база
  icon
  загальні списки товарів, контрагентів

Облік товарно-матеріальних цінностей

  icon
  за середньою собівартістю
  icon
  за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів
  icon
  за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки

Складський облік

  icon
  кількісний або кількісно-сумовий облік
  icon
  дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку
  icon
  історія призначення відповідальних осіб

Облік торговельних операцій

  icon
  рахунки на оплату, податкові накладні
  icon
  оперативне відображення роздрібної реалізації
  icon
  реалізовано облік грошових коштів за напрямами діяльності
  icon
  відображення повернень товарів від покупця і постачальнику

Облік основного і допоміжного виробництва

  icon
  розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом
  icon
  складський облік напівфабрикатів
  icon
  розподіл загальновиробничих витрат згідно показників нормальної потужності

Підтримка різних схем оподаткування

  icon
  облік ПДВ
  icon
  податковий облік з податку на прибуток
  icon
  єдиний податок

Обрали програму? Замовляйте!

Облік заробітної плати

  icon
  розрахунок заробітної плати з використанням різних систем оплати праці: погодинної, відрядної та їх різновидів
  icon
  використання показників ефективності діяльності організації і співробітника при розрахунку винагород за працю
  icon
  розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами
  icon
  нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі
  icon
  проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках
  icon
  аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності
  icon
  формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої

Кадровий облік

  icon
  робота з персональними даними співробітників
  icon
  облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності
  icon
  організація роботи зі штатним розкладом
  icon
  робота з договорами підряду
  icon
  отримання уніфікованих звітних форм
  icon
  формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої

Експрес-перевірка обліку

  icon
  положення облікової політики
  icon
  аналіз стану бухгалтерського обліку
  icon
  операції по касі
  icon
  визначення фінансових результатів
  icon
  результат перевірки
  icon
  можливі причини помилок
  icon
  рекомендації щодо усунення помилок

Регламентована звітність

  icon
  регламентована звітність у різні державні органи
  icon
  заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і друк документів
  icon
  облік багатооборотної тари
  icon
  підпис електронним цифровим підписом
  icon
  звіти до контролюючих органів і отримання квитанї про доставку звіту за призначенням
  icon
  збереження на електронних носіях
Made with