BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом

Технологічні переваги

Планування ресурсів

Облік виробництва

Облік будівельно-монтажних робіт

Можливості програмного забезпечення

Підсистема "Будівельні машини і механізми"

  icon
  оформлення надходження, переміщення і списання БМіМ
  icon
  здійснення аналізу стану БМіМ для збалансованої експлуатації по об'єктах
  icon
  призначення машин і механізмів на роботи календарного плану
  icon
  побудова графіків використання машин і механізмів
  icon
  фактичний облік застосування машин і механізміва

Підсистема "Управління закупівлями"

  icon
  автоматизація постачальницької (закупівельної) діяльності будівельної організації
  icon
  графіки поставки матеріалів на підставі затвердженого варіанту календарного плану
  icon
  загальний обсяг поточних потреб в товарах і матеріалах
  icon
  можливість об'єднання замовлень постачальнику, отриманих з декількох об'єктів будівництва на одного постачальника, в "Зведене замовлення постачальнику"

Підсистема "Керування запасами"

  icon
  "Відомість по матеріалам на складах"
  icon
  "Картка руху матеріалів"
  icon
  "Залишки матеріалів на складах"
  icon
  "Витрати матеріалів"
  icon
  "Матеріальний звіт"

Підсистема "Управління персоналом"

  icon
  можливість ведення кадрового обліку
  icon
  ведення "Штатного розкладу співробітників організації"
  icon
  "Прийняття на роботу в організацію"
  icon
  "Кадрове переміщення організації"
  icon
  "Звільнення з організації"

Обрали програму? Замовляйте!

Підсистема "Управління будівництвом"

  icon
  формування календарних планів робіт з можливістю встановлення будь-якої ієрархії (фаз, груп, підгруп) для великої кількості об'єктів будівництва
  icon
  призначення та відображення логічних взаємозв'язків між роботами
  icon
  формування мережевих діаграм із зазначенням розрахункових періодів виконання робіт
  icon
  формування тижнево-добових графіків робіт за будь-який проміжок часу
  icon
  формування завдань на виконання робіт для бригад і підрядних організацій
  icon
  ведення обліку фактичного виконання робіт календарного плану
  icon
  заповнення актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3)
  icon
  ведення обліку фактично витрачених матеріалів в розрізі робіт і об'єктів будівництва, формування звіту (форма М-29)
  icon
  формування загального журналу робіт, журналу обліку виконаних робіт


  icon
  формування документа Акт прихованих робіт і друк Акту огляду прихованих робіт
  icon
  побудова Звіту виконання календарного плану робіт з аналізом виконання і прогнозуванням термінів подальшого ходу робіт
  icon
  формування звітів про ступінь участі співробітників організації в роботах
  icon
  формування звіту про участь підрядних організацій в будівництві
  icon
  інформація про плани робіт в графічному вигляді
  icon
  облік випуску готової продукції та розрахунок собівартості в частині матеріальних витрат
  icon
  облік списання матеріалів по об'єктах будівництва (форма М-29) як за середньою вартістю, так і за методом ФІФО, в залежності від виконаних налаштувань облікової політики
  icon
  аналіз витрат в розрізі робіт, виконаних власними силами і з залученням субпідрядних організацій
  icon
  аналіз оплати субпідрядних робіт в розрізі об'єктів будівництва
Made with